INFOSOFT
OFFICE

better together //

BETTER TOGETHER

Infosoft Office, me një përvojë 20 vjecare në treg, është kompani lider në Shqipëri dhe Kosove, për furnizimin me materiale kancelerie, produkte kartolerie, dhe konsumabla printimi për cdo lloj brandi. Perkushtimi ndaj klientit dhe profesionalizmi i stafit prej 70 punonjësish, bën të mundur t’u shërbehet me sukses të gjithë segmenteve të tregut nga nxënësit e shkollave, bizneset private, banka dhe shoqëri telekomunikacioni, administratë publike, shoqata jo qeveritare dhe përfaqesi diplomatike etj.

Read More

produkte

partnerë

Na shkruani